Vad är pengar värda?

Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel. Vanligen består detta av mynt och sedlar vars värde delvis garanteras av en stat. I vardagligt tal uppfattas pengar som kontanter, men till begreppet hör även andra godkända betalningsmedel. Pengar har flera funktioner: som värderingssystem, betalningsmedel och värdelagring.

I en ren naturahushållning måste varje ekonomisk transaktion inbegripa direkta värderingar av varorna i förhållande till varandra. Hur många kycklingar är en gris värd? Hur många datorspel är jag beredd att ge för en cykel? Och hur många kycklingar är ett datorspel värt? Om jag har en gris, hur kan jag byta den så jag får tag på en cykel? Detta blir omedelbart mindre komplext om man kommer överens om en enhet att mäta alla varors värde i en valuta (som är ett italiensk ord som betyder värde). Denna enhet kan vara baserad antingen på fysiska varor - det finns exempel på kulturer i Stilla havet som räknar rikedom i grisar - eller så kan värdeskalan vara abstrakt, som de flesta av dagens valutor.

Förenklar ditt sökande

På denna sidan hittar du flera olika kategorier och länkar om bland annat Banker !

Kategorier